Selasa, 4 Mei 2010

Pantun Empat Kerat (Jenaka dan Sindiran)

A. Maksud Pantun:

Rangkap 1:
Tiada gunanya memiliki seorang isteri yang cantik sahaja jika tidak pandai melakukan tugas-tugas menguruskan rumah tangga.

Rangkap 2:
Ilmu pengetahuan penting kepada semua manusia.

Rangkap 3:
Jenaka menggambarkan kehairanan apabila melihatkan kebodohan seseorang atau melihat sesuatu yang menghairankan.

Rangkap 4:
Jenaka yang menggambarkan rasa bimbang apabila melihat seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak mungkin mampu dilakukannya.

Rangkap 5:
Jenaka yang menggambarkan rasa kehairanan seseorang apabila melihat seseorang mampu melakukan sesuatu di luar dugaan.

B. Tema Pantun:
Pantun ini bertemakan jenaka dan sindiran kepada isteri yang tidak pandai menguruskan rumah tangga, kepentingan ilmu dan kemampuan seseorang melakukan sesuatu pekerjaan.

C. Persoalan Pantun:
i. Perlunya seseorang isteri bijak menguruskan rumah tangga dengan sempurna.
ii. Kepentingan ilmu pengetahuan kepada manusia.
iii. Kebodohan seseorang sehingga dia mungkin menjadi mangsa kepada orang lain.
iv. Keupayaan seseorang tidak harus dilihat daripada sifat semula jadinya.

D. Bentuk Pantun:
i. Puisi bentuk terikat, jenis pantun.
ii. Mengandungi 5 rangkap/ bait.
iii. Setiap rangkap mengandungi 4 baris.
iv. Setiap baris mengandungi di antara 3 hingga 5 perkataan.
v. Setiap baris mengandungi di antara 9 hingga 11 suku kata.

E. Bahasa Pantun:
i. Rima akhir “abab”.
ii. Asonansi : Duduk termenung harimau tua (pengulangan vocal “u” sebanyak 5 kali)
iii. Aliterasi : Hinggap menghisap bunga layu (pengulangan konsonan “g” sebanyak 4 kali)
iv. Singkop : Penggunaan perkataan “tak”.

F. Nilai Pantun:
i. Bijaksana : Seseorang isteri harus bijak menguruskan rumah tangga.
ii. Mengutamakan ilmu : Ilmu penting kepada semua manusia.
iii. Rasional : Melakukan sesuatu mengikut kemampuan diri sendiri.

G. Pengajaran:
i. Seseorang isteri mestilah bijak menguruskan rumah tangganya.
ii. Kita mestilah sentiasa mengutamakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita.
iii. Kita mestilah berfikir sebelum melakukan sesuatu pekerjaan supaya tidak memudaratkan diri kita.
iv. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dengan melihat sifat luarannya sahaja

Dipetik daripada BLOG BAHASA MELAYU PMR SPM SMK SERI MUTIARA KUALA LUMPUR (http://bmsmkserimutiara.blogspot.com)

Tiada ulasan:

Catat Ulasan