Khamis, 31 Disember 2015

Sajak Aku Membaca Lagi

Aku mendongak langit
membaca garis dan titik
menaakuli kebesaran-Mu
di bawah gumpalan mega
hembusan bayu dan banjaran gunung.

Penyajak memandang ke langit lalu memerhatikan keadaan langit. Dengan perasaan penuh kesyukuran, dia menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.


Kuselusiri alam
kicauan burung
desiran ombak dan wajah pelangi
mewarnai kehidupan umat-Mu.

Penyajak menghayati anugerah Tuhan kepada manusia yang digambarkan melalui burung yang berkicau, kewujudan pantai dan ombak, dan kemunculan pelangi.


Aku mendongak lagi
membaca langit
di dalamnya pohon-pohon kayan rapuh
dahan dan ranting terkulai
daun-daun berguguran
helai demi helai
di lantai tanah airku yang makmur.

Penyajak mendapati bahawa alam semula jadi semakin tercemar apabila negara semakin makmur. Pencemaran alam semula jadi ini dikaitkan dengan keadaan bahasa Melayu yang semakin lama semakin kurang didaulatkan oleh rakyat walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Selain itu, penyajak mendapati bahawa kemakmuran negara tidak dapat menjamin kedaulatan  bahasa Melayu.


Aku membaca langit
kutemui
bulan dan bintang menangis
meratapi luka nasib bangsa.

Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan.


Aku mendongak lagi
menitis air mata langit
membasahi bahasa Melayuku
yang berdarah.

Penyajak meluahkan  kekesalannya apabila bahasa Melayu yang semakin diketepikan terus dipinggirkan oleh semua pihak.


Tema

Bahasa Melayu yang semakin dipinggirkan


Persoalan

1.       1.  Keindahan alam semula jadi ciptaan Tuhan
Contoh : Penyajak menghayati keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan yang digambarkan melalui awan yang bergumpal, angin yang berhembus dan banjaran gunung.
2.      

      2.  Kedaulatan bahasa Melayu yang kian hilang
Contoh : Penyajak mendapati bahawa semakin lama semakin kurang orang yang mendaulatkan bahasa Melayu walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan.
3.   
           3.  Kesedihan pejuang bahasa terhadap nasib bahasa Melayu
Contoh : Para pejuang bahasa yang cinta akan bahasa Melayu berasa sedih melihat nasib bahasa Melayu yang tidak dimartabatkan.
Sajak Sang Gembala Kuda

Dia lelaki bergelar perkasa
dengan cemeti keberanian di tangan
rembat angkuhnya memacu takut
menghalau kuda-kuda di padang
berebutan memburu kandang.

Seorang penjaga kuda sedang menghalau kuda-kuda dengan penyebat masuk ke dalam kandang.


Rumput dan jerami yang terhidang
adalah kanun janji kesetiaan
dimamah rakus kala lapar
tak peduli nasib diri setelah kenyang
jadi tunggangan memburu rakan.

Dalam kandang telah tersedia rumput dan jerami sebagai makanan yang menjadikan kuda sentiasa setia.kuda ini tidak sedar dijadikan  tunggangan untuk memburu kuda lain.


Dia lelaki punya kuasa
sekali suaranya lebih gempita
daripada ringkik kuda sekandang
pacuannya diiring seribu keberanian
meredah onak di rimba perburuan
meranduk lumpur di paya penindasan
sambil melibas cemeti durjana
dia melampar muslihat
aku penyelamat maruah
berjuang atas dasar kebenaran
menentang semua kebobrokan.

Penjaga kuda diibarat penguasa yang mempunyai kemampuan untuk mengawal seluruh pengikut . Dia menggunakan seluruh kekuasaan untuk menindas . Namun ada seseorang yang  berani menentang kekejaman dan menghalang penindasan penguasa.


Dia lelaki sang gembala kuda
hanya mengenal pantas tunggangan
tanpa membaca keletihannya
dia lelaki sang gembala kuda
hanya tahu mengejar kehebatan
tanpa menghitung kesakitannya
dan kuda-kuda itu ditunggangi
ditunggangi dan ditunggangi!

Penjaga kuda hanya mahu kudanya berlari dengan kencang tanpa mengambil kira kepenatan kuda yang ditunggang.Dia juga hanya mahu kuda yang boleh membawa kemenangan dan tidak menghiraukan penderitaan kuda yang ditunggangnya.semua kudanya terus ditunggangi tanpa belas kasihan.


Tema

Kekuasaan penjaga kuda dan penganiayaan terhadap tenaga haiwan.


Persoalan

Persoalan kebolehan penjaga kuda mengawal kuda di sesebuah kandang kuda.
Persoalan kesetiaan kuda kepada penjaga kuda kerana makanan yang diberikan.
Persoalan kekuasaan memerlukan kekuatan dan keupayaan dalam mengawal sesuatu kumpulan.
Persoalan penganiyaan terhadap haiwan-kehidupan kuda yang sentiasa dikerah tenaganya untuk kemenangan.
Persoalan ketegasan dalam memimpin.
Persoalan kepatuhan menurut perintah.
Persoalan keberanian menempuh cabaran.


Bentuk

1.    Bentuk bebas
2. Jumlah rangkap - 4 rangkap
Rangkap 1 - 5 baris ayat
Rangkap 2 -5 baris ayat
Rangkap 3 - 11 baris ayat
Rangkap 4 - 8 baris ayat
3.  Jumlah suku kata 8 hingga 12 suku kata.
4.  Rima akhir setiap rangkap
Rangkap 1 – abcdd
Rangkap 2 – abcab
Rangkap 3 – aabcccadecc
Rangkap 4 – abaabacd


Gaya Bahasa

Aliterasi – perulangan konsonan’n’
                         Contohnya : hanya mengenal pantas tunggangan

Asonansi – perulangan vokal ’a’
       Contohnya :Dia lelaki sang gembala kuda

Metafora
       Contohnya : cemati keberanian,rimba perburuan,paya penindasan

Hiperbola
       Contohnya rembatan angkuhnya memacu takut.


Nilai

keberanian
kesetiaan
harga diri


Pengajaran

1.       Kita hendaklah berani menghadapi kenyataan agar hidup lebih bermakna.
2.       Kita hendaklah setia dengan pemerintah atau ketua.
3.       Kita hendaklah berjuang demi kebenaran.
4.       Kita hendaklah memastikan kebajikan orang bawahan.

Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)

Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.    

Mata haruslah diperlihara sebaik-baiknya supaya tidak melihat sesuatu perkara yang dilarang oleh tuhan


Apabila terpelihara kuping,
Khabar yang jahat tiadalah damping.

Telinga perlu dijauhkan dari mendengar segala hasutan dan kejian.


Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.

Seseorang yang menjaga tutur kata akan mendapat banyak manfaatnya


Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
Daripada segala berat dan ringan.    

Tangan perlu dipelihara daripada mengambil barang yang bukan hak kita.


Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tidak senonoh.

Nafsu makan perlu dikawal supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang.


Anggota tengah hendaklah ingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.

Kehidupan seseorang perlulah dijalani dengan penuh semangat.


Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.


Anggota kaki perlulah dipelihara dari melangkah ke tempat-tempat yang maksiat.


Tema     

Nasihat memelihara anggota diri.
Gurindam ini memberi nasihat supaya memelihara anggota diri dan berbudi pekerti.

Persoalan

Persoalan memelihara penglihatan dalam kehidupan
Persoalan kebaikan memelihara tutur kata
Persoalan pentingnya memelihara pendengaran
Persoalan semangat penting dalam kehidupan

Bentuk

Mempunyai 7 rangkap.

Setiap rangkap mengandungi 2 baris
            Contohnya : Apabila terpelihara mata,
        Sedikitlah cita-cita

Jumlah perkataan antara 2 hingga enam perkataan

Suku kata antara 8 hingga 15 suku kata

Rima akhir aa
            Contohnya : Apabila terpelihara lidah,

        Nescaya dapat daripadanya faedah

Gaya Bahasa

Kata ganda – cita-cita

Asonansi – pengulangan vokal a
       Apabila terpelihara mata,( rangkap 1 baris 1)    

Aliterasi – pengulangan bunyi konsonan g
            Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan (rangkap 4 baris 1)

Nilai

Nilai kebijaksanaan, Contohnya kebijaksanaan dalam menuturkan kata-kata.
Nilai  kesederhanaan, Contohnya kesederhanaan ketika menghadap rezeki
Nilai kesabaran, Contohnya kesabaran memelihara mata melihat perkara negatif.

Pengajaran

Kita hendaklah memelihara mata dengan  bijaksana.
Kita janganlah terlalu mengikut nafsu ketika makan agar tidak mendatangkan kemudaratan..
Kita perlulah menjaga tutur kata supaya disenangi masyarakat.
Kita hendaklah sentiasa bersemangat untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan.

Syair Bidasari

Rangkap 1

          Dengarkan tuan suatu riwayat
          Raja di desa Negeri Kembayat
          Dikarang fakir dijadikan hikayat
          Supaya menjadi tamsil ibarat

Pengenalan kisah seorang raja yang memerintah Negeri Kembayat. Pengarangnya hanya mahu dikenali sebagai fakir sebagai tanda merendah diri. Tujuan hikayat supaya menjadi contoh dan perbandingan kepada pembaca.

Rangkap 2

          Ada raja suatu negeri,
          Sultan halifah akas bestari,
          Asalnya baginda raja yang bahari,
          Melimpah ngadil dagang senteri.

Di sebuah negeri terdapat seorang pemerintah, iaitu sultan yang gagah perkasa lagi bijaksana. Baginda raja dahulukala yang cemerlang (pada peringkat awal sebelum dilanggar geroda). Keadilan baginda telah menggamit kedatangan para pedagang dan orang soleh (pelajar ilmu agama yang merantau).

Rangkap 3

           Hairan orang empunya temasya,
           Baginda itulah raja perkasa,
           Sangat tiada merasai susah,
           Entah pada esok dan lusa.

Kegagahan dan kelangsungan pemerintahan baginda memang mengkagumkan. Sesaat pun baginda tidak mengalami kesusahan. Namun, tiada sesiapa yang tahu sama ada keadaan itu akan berkekalan atau sebaliknya.

Rangkap 4

          Seri sultan raja bestari,
          Setelah ia sudah beristeri,
          Beberapa bulan beberapa hari,
          Hamillah puteri permaisuri.

Sultan yang bijaksana bertambah berseri apabila menempuh alam perkahwinan. Selang beberapa bulan, permaisuri pun hamil.

Rangkap 5

          Beberapa lamanya dalam kerajaan,
          Baginda duduk bersuka-sukaan,
          Datanglah beroleh kedukaan,
          Baginda meninggalkan takhta kerajaan.

Setelah beberapa tahun memerintah negara dengan bahagia dan aman sentosa, dugaan mala petaka datang melanda. Baginda terpaksa berundur dari istana.

Rangkap 6

          Datanglah kepada suatu masa,
          Melayanglah unggas dari angkasa,
          Unggas gurda sangat perkasa,
          Menjadi negeri rosak binasa.

Tiba-tiba pada suatu hari muncul seekor burung raksasa melayang di ruang angkasa negeri Kembayat. Geroda, iaitu helang besar (seperti dalam epik Hindu, Visynu: dalam syair dieja sebagai gurda) melanggar Kembayat sehingga menimbulkan huru-hara dan kemusnahan.

Rangkap 7

          Datanglah menyambar suaranya bahana,
          Gemparlah sekalian mulia dan hina,
          Seisi negeri gundah-gelana,
          Membawa diri ke mana-mana.

Geroda melakukan serangan dengan suara yang bergema luar biasa. Sekalian rakyat negeri Kembayat berada dalam keadaan huru-hara dan kekalutan. Seluruh negeri dilanda duka lara dan lesu, serta rakyat bercempera tanpa arah tujuan.

Rangkap 8

          Baginda pun sedang dihadap orang,
          Mendengar gempar seperti perang,
          Bertitah baginda raja yang garang,
          "Gempar ini apakah kurang."


Ketika itu baginda sedang bersemayam di singgahsana sambil menerima menghadap pembesar dan rakyat jelata. Keadaan huru-hara bagaikan di medan peperangan jelas kedengaran. Baginda bertitah dengan nada yang tegas tentang perkara cemas apa pula yang berlaku.

Tema

Menceritakan Raja Kembayat Negara dan Permaisurinya yang sedang melarikan diri telah tiba di sebuah hutan. Mereka telah tiba di sebuah kampung dan permaisuri yang sarat mengandung telah tiba waktu untuk bersalin.Mereka mencari tempat persinggahan yang sesuai yang berhampiran dengan sungai.

Persoalan

Persoalan  perjalanan yang penuh rintangan dalam usaha mencari kehidupan yang lebih terjamin.
Persoalan pengorbanan yang perlu ditanggung demi orang yang tersayang.
Persoalan kasih sayang seorang suami terhadap isteri.


Bentuk

Terdiri daripada 8 rangkap.
Setiap rangkap terdiri daripada empat baris.
Jumlah perkataan dalam setiap baris antara 3 hingga 5 patah kata.
Semua baris adalah maksud.
Rima akhir aaaa.Gaya Bahasa

Asonansi -Pengulangan huruf vokal -  Dengarkan tuan suatu riwayat (a)
Aliterasi -  Seri sultan raja bestari (s)
Bahasa  klasik-  akas, ngadil, halifah, takhta
Bahasa istana - baginda, permaisuri, takhta


Nilai

Nilai ketaatan
Rakyat Kembayat taat kepada sultan pemerintah. 

Nilai tanggungjawab
Raja negeri Kembayat bertanggungjawab mentadbir negeri.

Nilai keperihatian seorang pemimpin
Seseorang perlu perihatain dengan kesusahan yang ditanggung oleh orang lain.

Nilai kasih-sayang
Raja yang menyayangi rakyat dan isterinya.


Pengajaran

nggungjawab seorang pemimpin
Kasih sayang terhadap ahli keluarga
Keadilan dan kesaksamaan pemimpin
Bersabar dalam mengharungi ranjau kehidupan agar hidup lebih bermakna.
Berkorban demi orang yang kita kasihi agar mereka beroleh bahagia  .
Prihatin dengan kesusahan yang tanggung oleh orang lain.

Sabtu, 26 Disember 2015

Nilai dan Pengajaran Novel Jendela Menghadap Jalan

Nilai
 
Nilai Jati Diri

o       Datuk tetap menganggap perubatan secara tradisional yang diusahakannya selama ini dapat memberikan bantuan perubatan alternatif kepada pesakit yang datang menemuinya.

Nilai Tanggungjawab

o       Penduduk kampong bergotong-royong membantu menyelesaikan masalah kubah surau.

Nilai Prihatin

o        Lili prihatin Atas Nasib Rafik Dan Haziq Kerana Berpunca Dari Masalah Keluarga Yang Dihadapi Walaupun Mereka Pernah Menculik Lili. Lili Menjenguk Che Jah Untuk Mendapatkan Maklumat Lanjut Tentang Latar Belakang Haziq Dan Rafik.

o        Penduduk kampong prihatin terhadap masalah yang berlaku dalam kampong mereka seperti kecurian, aktiviti haram, rayuan menjual tanah dan sebagainya. Oleh sebab itu mereka berusaha menyelesaikan masalah walaupun ada antaranya menggunakan cara yang tidak sesuai dan salah.


Nilai baik hati

o       Danel sering datang ke rumah nenek dan membantu nenek memasak. Apatah lagi Danel menganggap masakan nenek memang sedap.

o       Datuk menggunakan kepakarannya untuk membantu orang lain dengan memberikan herba dan akar-akar kayu. Usahanya itu Berjaya sebagai cara memberikan alternatif kepada menyembuhkan penyakit selain berubat secara perubatan moden.

 

Nilai kasih sayang

o       Nenek dan datuk melayan baik Lili walaupun dahulu ibu Lili tidak mendengar nasihat datuk dan neneknya.

o       Sebagai ketua keluarga, sikap Seman yang tidak menyayangi ahli keluarga amat mengecewakan. Keluarga yang penuh dengan kasih sayang akan menghasilkan keluarga yang bahagia.


Pengajaran   

Kita hendaklah prihatin terhadap masalah yang berlaku di sekeling kita supaya masalah tersebut diatasi dan keadaan menjadi seperti sedia kala.


Kita hendaklah menghargai sumber alam supaya kegunaan herba dapat menfaatkan manusia sejagat.
 


Kita hendaklah hidup dalam harmoni supaya semua kaum dapat menikmati hidup yang aman.


Kita hendaklah menyelesaikan masalah secara bermusyawarah supaya segala masalah dapat diatasi tanpa menjejaskan hubungan akrab yang telah terbina selama ini. 

Kita hendaklah sayang akan ahli keluarga supaya melahirkan keluarga yang bahagia dan harmoni serta membesar dengan penuh kasih sayang.

Teknik Penulisan Novel Jendela Menghadap Jalan

Teknik Penulisan
 
Pemerian

o       Penulis menceritakan keadaan kampung tempat tinggal nenek dan datuk Lili.

o       Penulis menceritakan sebak hati Lili untuk pulang ke kampung nenek dan datuknya kerana tidak bersetuju dengan cadangan ibunya supaya tinggal di kampung selepas tamat persekolahan.

o       Penulis menceritakan sikap Seman iaitu suami Che Jah yang melakukan keganasan rumah tangga dan sering menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah keluarga yang mereka hadapi.


Dialog

o        Dialog antara Lili dan datuk tentang ilmu-ilmu agama sebagai menguji pengetahuan Lili terhadap ilmu-ilmu agama.

o        Dialog antara datuk dengan Danel tentang perubatan moden dan tradisional.  Danel berbincang dengan dtuk secara berhemah menyebabkan datuk tidak terguris hati sedangkan datuk lebih memilih perubatan secara tradisional.

o        Dialog penduduk kampung dengan Sugi tentang penjelasan Sugi bahawa dia tidak terlibat dengan rayuan penjualan tanah kepada orang luar.

o        Dialog antara Lili dengan Kak Hamimah supaya membantu Che Jah menyelesaikan masalah keganasan rumah tangga yang dialaminya sewaktu Kak Hamimah datang berubat dengan datuk.


Monolog

o        Datuk bermonolog tentang perubatan tradisional yang sekian lama dipeloporinya di kampung itu.

o        Lili bermonolog dalam perjalanan pulang ke kampong nenek dan datuknya kerana kurang senang dengan permintaan ibunya supaya dia bercuti selepas tamat persekolahan.


    Imbas Kembali

o       Datuk mengimbas kembali terhadap kesilapannya mendidik ibu Lili. Datuk menyesal kerana tidak memberikan pendidikan agama yang secukupnya menyebabkan ibunya kurang mengamalkan ilmu kegamaan.


Saspens

o       Pembaca saspens tentang orang yang melarikan kubah surau. Semuanya menyangkakan bahawa kubah surau dilarikan oleh Haziq dan Rafiq sebagaimana penduduk kampung beranggapan yang sama.

Latar Novel Jendela Menghadap Jalan

Latar Tempat
 
o        Dungun

o        Daerah Tempat Nenek Dan Datuk Tinggal

o        Daerah asal ibu Lili

o        Pekan Sejahtera

o        Tempat Tinggal Geetha

o        Kedai milik Letchumi ibu Geetha terletak di sini.

o        Pekan Sentosa

o        Tempat Tinggal Datuk Dan Nenek Lili

o        Bendang

o        Tempat Lili Bertemu Neneknya Sewaktu Tiba Di Kampung

o        Masjid

o        Tempat Datuk Bergotong-Royong Menaikkan Kubah Masjid Bersama-Sama Penduduk Kampung.

o        Tempat Datuk Bersolat Berjemaah

o        Rumah Datuk

o        Rekabentuk Yang Unik Dengan Corak Jendela Dan Pintu

o        Tempat Datuk Bercerita Tentang Kemujaraban Akar Kayu Dengan Lili.

o        Tempat Danel datang dan membantu nenek memasak

o        Tempat Danel berurut dengan datuk

o        Kedai Runcit Letchumi

o        Tempat Nenek Membawa Lili Berbelanja

o        Tempat Lili Bertemu Geetha

o        Tempat Geetha Bercerita Tentang Datuk Kepada Lili.

o        Kedai Runcit Ah Kwan

o        Tempat Lili Diminta Membeli Barangan Dapur

o        Terletak Berhampiran Dengan Rumah Nenek.

o        Balai Raya

o        Tempat penduduk kampung berkumpul bagi menyelesaikan masalah pembelian tanah orang kampung oleh orang yang tidak dikenali.

o        Tempat Che Jah membuat pengakuan bahawa suaminya Seman yang melarikan kubah surau


Latar Masa
 

Maghrib

o       Menjelang Waktu Isyak, Lili Melihat Melalui Jendela Sebuah Lori Membawa Kubah Di Puncaknya Terdapat Bulan Sabit.

Pagi

o       Lili Meminta Izin Nenek Untuk Berada Di Luar Bagi Melihat Kubah Surat Atau Bertemu Che Jah.

o       Lili Ke Rumah Che Jah Untuk Bertanya Khabar Tentang Haziq.


Latar Masyarakat
 

Latar Masyarakat Yang Bermasalah Institusi Kekeluargaan

o       Suami Che Jah Merupakan Seorang Yang Suka Berjudi, Berhutang, Menipu, Minum Arak Dan Anak-Anak Serta Isterinya Seraing Menjadi Mangsa Kekejamannya. Haziq Anak Che Jah Merupakan Pelajar Yang Pintar Tetapi Tersalah Pergaulan Dan Menyebabkan Dia Diberhentikan Sekolah.

Latar Masyarakat Yang Suka Mengambil Tahu Hal Keluarga Orang Lain.

o       Nenek Memberitahu Bahawa Orang Kampung Suka Bermuka-Muka. Suka Mengumpat Walaupun Melalui Jendela.

Latar Masyarakat Yang Prihatin

o        Lili Prihatin Dengan Masalah Yang Menimpa Keluarga Che Jah Atas Sikap Tidak Bertanggungjawab Seman Suami Che Jah

o        Lili Meminta Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat Untuk Memaklumkan Sikap Seman.

o        Lili Berpendapat Bahawa Danel Bertanggungjawab Membagunkan Kampung Kerana Danel Penduduk Tetap Dan Perlu Memperjuangkannya.

o        Danel Prihatin Terhadap Lili Dengan Menyelematkan Lili Sewaktu Diculik, Membawanya Ke Pean Dan Banyak Perkara Mereka Bersependapat Dengan Lili.

o        Latar masyarakat yang buruk sangka.

o        Penduduk kampung buruk sangka terhadap datuk kerana disangkanya datuk yang mencadangkan penjualan tanah orang kampung kepada pemaju perumahan.

o        Penduduk kampung menuduh Haziq dan Rafiq yang mencuri kubah surau memandangkan kisah silam mereka yang memang nakal.

o        Penduduk kampung menuduh Sugi merayu penduduk kampung menjual tanah sedangkan Sugi mencadangkan supaya tanah-tanah dimajukan dengan penanaman agripolitan

Watak Perwatakan Novel Jendela Menghadap Jalan Watak Utama
 

Lili 
Lepasan sekolah menengah 
Tidak gembira pulang ke kampung datuk dan neneknya 
Berpura-pura menjaga hari ibunya 
Rajin membaca buku panduan pemakanan sayur-sayuran dan buah-buahan 
Akur cakap orang tua 
Suka berkawan dan peramah 
Menjadi teman baik Geetha 
Cepat bersimpati dengan orang lain iaitu Haziq dan Rafiq anak Che Jah yang nakal, 
Prihatin dan meminta bantuan Kak Hamimah supaya mengambil tindakan terhadap suami Che Jah yang melakukan jenayah keganasan rumah tangga 
Mesra dengan Danel dan sama-sama berbincang untuk pembinaan masjid baru di kampungnya itu.


Watak Sampingan 
  Datuk (Haji Abdul Rahman)
Pakar akar kayu dan ubat tradisional  
Jadi sumber rujukan masalah kesihatan penduduk kampung
Berjaya sembuhkan Letchumi daripada sakit teruk dengan herba yang dibuat oleh Datuk     
Ajar Lili ilmu kegamaan
Menguji Lili dengan ilmu agama
Sayang akan pekerjaannya mengumpulkan akar kayu
Berjaya mengislamkan William
Dahulu orang mendengar cakap Datuk tetapi sekarang tidak
Berumur 70 tahun
Rajin beribadat, solat, zikir dengan tasbih
Rajin membaca kitab
Berjaya mengubati lima orang dari Kuala Lumpur menggunakan herba
Tidak balik malam kerana mencari herba Di hutan
Pandai mengurut (mengurut Danel)


Danel
Anak William
Jelaskan isu pembinaan kubah surau
Jelaskan kebaikan rawatan moden
Berhujah dengan berhemah supaya Datuk tidak berkecil hati
Percaya perubatan moden
Akrab Dengan Datuk
Menulis artikel tentang buah pisang di Tenom Sabah
Sering membantu Nenek memasak
Memasak menggunakan pisang
Bantu menyelamatkan Lili daripada diculik.


Nenek (Hajah Aisyan Tan Abdullah)
Kurang yakin dengan ubat tradisional yang Datuk sediakan
Isteri kepada Datuk
Percaya pantang larang (terbalikkan semua cermin untuk terbalikkan mata kilat)
Bakar kulit bawang putih untuk bau harum dalam rumah
Suka menyindir Datuk tentang ubat tradisional.
Pandai memasak dan masakannya sering dipuji oleh Danel.


Geetha
Kenalan Lili dalam bas sewaktu pulang ke Terengganu 

Siswa tahun pertama jurusan Kejuteraan Awam Universiti Malaya
Anak Letchumi yang ada kedai runcit dan sembuh selepas makan ubat tradisional yang Datuk sediakan.
Menjadi Akrab Dengan Lili. 
Seorang Yang Tepati Janji.


Abang Rashid 

Sering membantu Datuk dan Nenek 
Mengambil Lili di perhentian bas untuk membawa pulang sewaktu Lili pulang ke kampung. 
Mengutip buah dari kebun Datuk 
Belum berkahwin


Ibu Lili 

Suka seni taman ala Bali yang penuh reka bentuk aan tumbuhan 
Tanam herba pembuka selera makan 
Tidak kisah ilmu agama akibat kecuaian Datuk 
Gemar belajar silat. 
Belajar di luar negara 
Menjawat jawatan penting.

Rafiq Dan Haziq 
Anak remaja berumur belasan tahun. 
Menduduki PMR
Anak Che Jah yang sering menimbulkan masalah 
Memulas tangan Lili dan menculik Lili 
Menggunakan senjata tajam dan mengacukan di leher Lili 
Berubah sikap menjadi lebih baik.

Seman

Suami Che Jah 
Kaki judi, berhutang dan minum arak
Melarikan kubah surau 
Seorang yang pemarah dan sering menjadikan Che Jah isterinya dan anak-anaknya Haziq dan Rafiq sebagai tempat melepaskan geram dan marah.
Membelasah Haziq dan Rafiq hingga teruk 
Ditangkap di belakang pondok dusun dan diserahkan kepada pihak berwajib untuk dijalankan pemulihan akidah.