Isnin, 25 Oktober 2010

Gurindam 12 Fasal yang Keenam

TEMA:-

  • Nasihat untuk memilih sahabat, guru, isteri yang sebaiknya.

Rangkap

Maksud

Cahari olehmu akan sahabat,

Yang boleh dijadikan ubat.

Saranan agar mencari rakan yang baik dan boleh memberikan manfaat kepada kita.

Cahari olehmu akan guru,

Yang boleh tahukan setiap seteru.

Saranan agar mencari guru yang mahir tentang muslihat musuh.

Cahari olehmu akan isteri,

Yang boleh menyerahkan diri.

Saranan agar memilih isteri yang taat setia akan suami.

Cahari olehmu akan kawan,

Pilih segala orang setiawan.

Saranan agar memilih kawan yang tahu erti setia kawan.


Disalin daripada Blog Cikgu Azemi


Isi dan Persoalan

1. Kepentingan mencari kawan yang baik dan setia.

2. Guru yang bijak dapat mengajar muridnya menilai perkara yang baik dan buruk.

3. Seorang isteri yang baik selalunya taat kepada suami.


Pengajaran

1. Kita haruslah bijak mencari kawan yang sanggup berkongsi ketika susah dan senang.

2. Kita perlulah mencari guru yng dapat membimbing kita menilai perkara yang baik dan yang buruk.

. Kita hendaklah mencari isteri yang patuh dan taat kepada suami.


Gaya Bahasa

1. Kata klasik - contohnya cahari.

2. Kata kiasan - contohnya ubat.

3. Pengulangan frasa - contohnya cahari olehmu.

4. Asonansi - contohnya pengualngan vokal a - cahari olehmu akan sahabat.

5. Aliterasi - contohnya pengulangan konsonan b - Yang boleh dijadikan ubat.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan