Isnin, 23 Mac 2009

Sudut Pandangan

1. Sudut pandangan ialah kedudukan penulis sebagai pencerita dalam usaha menyampaikan ceritanya.

2. Terdapat tiga sudut pandangan yang biasa digunakan oleh penulis, iaitu:

a. Sudut Pandangan Orang Pertama

i. Penulis terlibat dalam penceritaan.

ii. Penulis juga berperanan sebagai salah satu watak dalam cerita.

iii. Penulis mungkin memegang watak utama atau watak sampingan dalam cerita.

iv. Penulis biasanya menggunakan kata danti diri orang pertama seperti aku atau saya.

b. Sudut Pandangan Orang Ketiga Serba Tahu

i. Penulis berada di luar lingkungan cerita.

ii. Penulis amat mengenali semua watak yang ada dalam ceritanya.

iii. Penulis dapat menceritakan secara terperinci tentang watak-watak dalam ceritanya, baik dari segi fizikal, perasaan atau pemikiran.

c. Sudut Pandangan Orang Ketiga Terbatas

i. Penulis berada di luar lingkungan cerita.

ii. Pengetahuan penulis tentang watak-watak dalam ceritanya agak terbatas.

iii. Kebiasaannya watak-watak dalam cerita hanya diceritakan secara ringkas.

1 ulasan: