Khamis, 31 Disember 2015

Gurindam Dua Belas (Fasal yang Ketiga)

Apabila terpelihara mata,
Sedikitlah cita-cita.    

Mata haruslah diperlihara sebaik-baiknya supaya tidak melihat sesuatu perkara yang dilarang oleh tuhan


Apabila terpelihara kuping,
Khabar yang jahat tiadalah damping.

Telinga perlu dijauhkan dari mendengar segala hasutan dan kejian.


Apabila terpelihara lidah,
Nescaya dapat daripadanya faedah.

Seseorang yang menjaga tutur kata akan mendapat banyak manfaatnya


Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan,
Daripada segala berat dan ringan.    

Tangan perlu dipelihara daripada mengambil barang yang bukan hak kita.


Apabila perut terlalu penuh,
Keluarlah fiil yang tidak senonoh.

Nafsu makan perlu dikawal supaya tidak melakukan perbuatan yang dilarang.


Anggota tengah hendaklah ingat,
Di situlah banyak orang yang hilang semangat.

Kehidupan seseorang perlulah dijalani dengan penuh semangat.


Hendaklah peliharakan kaki,
Daripada berjalan yang membawa rugi.


Anggota kaki perlulah dipelihara dari melangkah ke tempat-tempat yang maksiat.


Tema     

Nasihat memelihara anggota diri.
Gurindam ini memberi nasihat supaya memelihara anggota diri dan berbudi pekerti.

Persoalan

Persoalan memelihara penglihatan dalam kehidupan
Persoalan kebaikan memelihara tutur kata
Persoalan pentingnya memelihara pendengaran
Persoalan semangat penting dalam kehidupan

Bentuk

Mempunyai 7 rangkap.

Setiap rangkap mengandungi 2 baris
            Contohnya : Apabila terpelihara mata,
        Sedikitlah cita-cita

Jumlah perkataan antara 2 hingga enam perkataan

Suku kata antara 8 hingga 15 suku kata

Rima akhir aa
            Contohnya : Apabila terpelihara lidah,

        Nescaya dapat daripadanya faedah

Gaya Bahasa

Kata ganda – cita-cita

Asonansi – pengulangan vokal a
       Apabila terpelihara mata,( rangkap 1 baris 1)    

Aliterasi – pengulangan bunyi konsonan g
            Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan (rangkap 4 baris 1)

Nilai

Nilai kebijaksanaan, Contohnya kebijaksanaan dalam menuturkan kata-kata.
Nilai  kesederhanaan, Contohnya kesederhanaan ketika menghadap rezeki
Nilai kesabaran, Contohnya kesabaran memelihara mata melihat perkara negatif.

Pengajaran

Kita hendaklah memelihara mata dengan  bijaksana.
Kita janganlah terlalu mengikut nafsu ketika makan agar tidak mendatangkan kemudaratan..
Kita perlulah menjaga tutur kata supaya disenangi masyarakat.
Kita hendaklah sentiasa bersemangat untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan