Khamis, 31 Disember 2015

Sajak Sang Gembala Kuda

Dia lelaki bergelar perkasa
dengan cemeti keberanian di tangan
rembat angkuhnya memacu takut
menghalau kuda-kuda di padang
berebutan memburu kandang.

Seorang penjaga kuda sedang menghalau kuda-kuda dengan penyebat masuk ke dalam kandang.


Rumput dan jerami yang terhidang
adalah kanun janji kesetiaan
dimamah rakus kala lapar
tak peduli nasib diri setelah kenyang
jadi tunggangan memburu rakan.

Dalam kandang telah tersedia rumput dan jerami sebagai makanan yang menjadikan kuda sentiasa setia.kuda ini tidak sedar dijadikan  tunggangan untuk memburu kuda lain.


Dia lelaki punya kuasa
sekali suaranya lebih gempita
daripada ringkik kuda sekandang
pacuannya diiring seribu keberanian
meredah onak di rimba perburuan
meranduk lumpur di paya penindasan
sambil melibas cemeti durjana
dia melampar muslihat
aku penyelamat maruah
berjuang atas dasar kebenaran
menentang semua kebobrokan.

Penjaga kuda diibarat penguasa yang mempunyai kemampuan untuk mengawal seluruh pengikut . Dia menggunakan seluruh kekuasaan untuk menindas . Namun ada seseorang yang  berani menentang kekejaman dan menghalang penindasan penguasa.


Dia lelaki sang gembala kuda
hanya mengenal pantas tunggangan
tanpa membaca keletihannya
dia lelaki sang gembala kuda
hanya tahu mengejar kehebatan
tanpa menghitung kesakitannya
dan kuda-kuda itu ditunggangi
ditunggangi dan ditunggangi!

Penjaga kuda hanya mahu kudanya berlari dengan kencang tanpa mengambil kira kepenatan kuda yang ditunggang.Dia juga hanya mahu kuda yang boleh membawa kemenangan dan tidak menghiraukan penderitaan kuda yang ditunggangnya.semua kudanya terus ditunggangi tanpa belas kasihan.


Tema

Kekuasaan penjaga kuda dan penganiayaan terhadap tenaga haiwan.


Persoalan

Persoalan kebolehan penjaga kuda mengawal kuda di sesebuah kandang kuda.
Persoalan kesetiaan kuda kepada penjaga kuda kerana makanan yang diberikan.
Persoalan kekuasaan memerlukan kekuatan dan keupayaan dalam mengawal sesuatu kumpulan.
Persoalan penganiyaan terhadap haiwan-kehidupan kuda yang sentiasa dikerah tenaganya untuk kemenangan.
Persoalan ketegasan dalam memimpin.
Persoalan kepatuhan menurut perintah.
Persoalan keberanian menempuh cabaran.


Bentuk

1.    Bentuk bebas
2. Jumlah rangkap - 4 rangkap
Rangkap 1 - 5 baris ayat
Rangkap 2 -5 baris ayat
Rangkap 3 - 11 baris ayat
Rangkap 4 - 8 baris ayat
3.  Jumlah suku kata 8 hingga 12 suku kata.
4.  Rima akhir setiap rangkap
Rangkap 1 – abcdd
Rangkap 2 – abcab
Rangkap 3 – aabcccadecc
Rangkap 4 – abaabacd


Gaya Bahasa

Aliterasi – perulangan konsonan’n’
                         Contohnya : hanya mengenal pantas tunggangan

Asonansi – perulangan vokal ’a’
       Contohnya :Dia lelaki sang gembala kuda

Metafora
       Contohnya : cemati keberanian,rimba perburuan,paya penindasan

Hiperbola
       Contohnya rembatan angkuhnya memacu takut.


Nilai

keberanian
kesetiaan
harga diri


Pengajaran

1.       Kita hendaklah berani menghadapi kenyataan agar hidup lebih bermakna.
2.       Kita hendaklah setia dengan pemerintah atau ketua.
3.       Kita hendaklah berjuang demi kebenaran.
4.       Kita hendaklah memastikan kebajikan orang bawahan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan