Khamis, 7 Januari 2016

Kepimpinan Melalui Teladan  
 Sinopsis

Kisah bermula apabila Seri Betara Majapahit berbincang dengan Patih Gajah Mada untuk menewaskan Melaka setelah kematian penjurit tujuh bersaudara. Ketujuh-tujuh penjurit dibunuh oleh laksamana di Bukit Cina. Justeru, Patih Gajah Mada merancang untuk mengarahkan Kertala Sari membunuh Sultan Melaka dan laksamananya. Kertala Sari bersetuju dengan permintaan Patih Gajah kerana ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh laksamana Melaka. 

Patih Gajah membawa Kertala Sari mengadap Seri Betara dan menerangkan bahawa Kertala Sari merupakan penjurit yang sangat handal. Kehebatan Kertala Sari mengalahkan negeri Daha seorang diri menyebabkan Seri Betara menitahkan Kertala Sari segera ke Melaka untuk membunuh Sultan Melaka dan laksamana Melaka dan menjanjikan jawatan penggawa agung kepadany.

Ketika berada di Melaka Kertala Sari menyamar sebagai pengikut Patih Kerma Wijaya. Di Melaka Kertala Sari mencuri harta saudagar-saudagar dan orang-orang kaya serta mencabuli isteri-isteri mereka. Keadaan ini menimbulkan kerisauan kepada Sultan Melaka dan menitahkan agar Temenggung serta orangnya menjaga keselamatan dan mengawal keadaan negeri Melaka dari kejadian kecurian. Namun kecurian masih tetap berlaku sehingga melibatkan rumah Bendahara. Hal ini kerana Kertala Sari menggunakan ilmu kesaktian untuk menggelakkan diri daripada ditangkap. Melihat pada keadaan tersebut laksamana menawarkan diri kepada Sultan untuk mengawal istana kerana mengikut firasatnya penjurit akan masuk ke istana pula.  

Dengan kebijaksanaan dan kecekapan serta ilmu yang dimiliki oleh laksamana berjaya mengagalkan rancangan Kertala Sari untuk mencuri harta raja,membakar dan mengamuk serta mengambil isteri-isteri sultan. Kertala Sari berjaya dibunuh oleh laksamana di tengah pasar, manakala kemaluan Kertala Sari dipotong sebagai bukti laksamana membunuhnya. Mayat Kertala Sari telah dikerat-kerat anggota badanya oleh penduduk yang menjumpai mayat tersebut untuk dibuktikan kepada sultan bahawa merekalah yang telah membunuh Kertala Sari. Namun laksamana telah menunjukkan bukti yang lebih kukuh kepada sultan bahawa beliaulah yang telah berjaya membunuh Kertala Sari. Baginda sultan telah memberi anugerah kepada laksamana atas kejayaan membunuh Kertala Sari 

Segala hasil curian yang telah disimpan oleh Kertala Sari di Bukit Cina berjaya ditemui dan Sultan telah mengarahkan semua empunya barang untuk menuntut barang-barang tersebut. Baginda sultan telah meminta supaya empunya barang-barang tersebut memberikan dua pertiga bahagian dari barang-barang tersebut kepada laksmana. Namun laksamana hanya bersetuju untuk mengambil satu bahagian sahaja dan barang-barang tersebut kesemuanya telah diagihkan oleh laksamana kepada fakir miskin dan orang- orang bawahannya tanpa mengambil sedikitpun dari harta tersebut. Akhirnya berita kematian Kertala Sari yang dibunuh oleh laksamana telah sampai ke pengetahuan Patih Gajah Mada di Majapahit. Patih Gajah Mada tidak putus asa terus mencari orang yang dapat membunuh Sultan dan Laksamana Melaka. 


Tema

Kepahlawanan seorang laksamana mempertahankan negara. Keberanian dan kegagahanan Laksamana mempertahankan negeri Melaka dari ancaman penjurit tujuh bersaudara serta Kertala Sari dari Majapahit yang membuat hura hara.  


Persoalan

Persoalan keberanian dalam menegakkan keadilan. 

Persoalan pemimpin mestilah seorang yang bijaksana. 

Persoalan pemimpin yang mengambil berat kesusahan rakyat. 

Persoalan penggunaan ilmu kesaktian dalam kehidupan seseorang. 

Persoalan perasaan dendam membawa akibat buruk. 


Watak Perwatakan

Laksamana – Seorang yang berani – Seorang yang pemurah – Seorang yang bijaksana – Cinta akan keamanan negara • Taat setia kepada pemerintah • Pandai dalam ilmu kesaktian • Memiliki sifat kepahlawanan

Kertala Sari – Anak kepada Petala Bumi – Berasal dari Majapahit – Seorang pencuri yang handal – Seorang yang tamak dan angkuh – Seorang pendendam – Pandai dalam ilmu kesaktian – Suka membuat huru hara – Taat kepada pemerintah

Sultan Melaka - Seorang yang prihatin - Seorang pemimpin yang adil - Seorang yang mengenang budi

Patih Gajah Mada – Berasal dari Majapahit – Seorang pendendam 


Latar 

 Latar Masyarakat 

Masyarakat feudal Contoh: Masyarakat yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja . 

Masyarakat yang bertanggungjawab Contoh : Laksamana menawarkan diri untuk menangkap penjurit yang menyebabkan masalah kecurian di negeri Melaka. 

Masyarakat yang mengenang budi Contoh : Saudagar dan orang-orang kaya yang kehilangan hartanya akibat dicuri oleh Kertala Sari telah memberikan sebahagian harta mereka kepada Laksamana dengan ikhlas serta harta mereka ditemui. 

Masyarakat yang taat pada pemerintah Contoh : Ketaatan Laksamana terhadap Sultan dan negerinya.


Latar Tempat 

Negeri Melaka Contoh: Kartala Sari membuat huru hara dengan mencuri harta saudagar dan orang-orang kaya di Melaka 

Majapahit Contoh: Patih Gajah Mada dan Seri Bentara merancang untuk membalas dendam atas kematian penjurit tujuh bersaudara di Bukit Cina. 

Di tengah pasar Contoh : Tempat Kertala Sari mati dibunuh oleh Laksamana.


Latar Masa 

Malam Contoh: Kertala Sari masuk mencuri ke rumah saudagar dan orang-orang kaya pada sebelah malam. 
Siang Contoh: Bendahara melaporkan kepada Sultan bahawa rumahnya telah dimasuki pencuri dan habis segala harta-hartanya. 


Gaya Bahasa

 Bahasa istana Contoh: sultan, patik, tuanku, 

Bahasa pinjaman bahasa Jawa Contoh: manira,kula,pakanira 
Kata ganda Contoh: kaya-kaya, sekuasa-kuasa, menampar- nampar,tikam-menikam,radak-meradak 


Nilai

Nilai keberanian Contoh:Laksamana berani untuk menentang dan membunuh Kertala Sari. 

Nilai tolong-menolong Contoh: Laksamana menawarkan diri untuk mengawal keselamatan negeri Melaka. 

Nilai kebijaksanaan Contoh: Laksamana menggunakan tipu helah untuk mengalahkan Kertala Sari degan berpura-pura tidur di tengah-tengah pasar pada waktu malam. 

Nilai pemurah Contoh: Laksamana membahagi-bahagikan harta yang dihadiahkan oleh saudagar dan orang-orang kaya kepada fakir miskin dan orang-orang bawahannya tanpa mengambil sedikitpun harta itu. 


Pengajaran

Kita hendaklah berani menghadapi musuh supaya keselamatan negara akan terjamin. 

Kita hendaklah rasional membuat keputusan agar tidak menyesal pada masa akan datang.

Janganlah kita mempunyai perasaan dendam supaya hidup kita sentiasa bahagia. 

Kita hendalah mengamalkan sikap pemurah agar kehidupan kata sentiasa dirahmati tuhan


1 ulasan: